14 mei 2014 - 12:00

Strategisch Personeelsbeleid binnen EPZ

Op dit moment zijn, als gevolg van de veranderende marktomstandigheden in de energiesector, de vooruitzichten voor een deel van onze organisatie onzeker. Een mogelijke sluiting van onze kolencentrale kan aan de orde zijn. Bij de kerncentrale voeren we modificaties en projecten uit om een veilige bedrijfsvoering tot 2034 te realiseren.

Goed Werkgeverschap

We moeten anticiperen op verschillende scenario’s. Daarom vinden wij het blijven inzetten en ontwikkelen van de talenten van onze huidige medewerkers nu én in de toekomst belangrijk. We hebben dat uitgewerkt in beleid dat we Strategische Personeelsbeleid (SPB) noemen. Uitgangspunt is het beheersen en faciliteren van de in-, door- en uitstroom van onze medewerkers. We willen SPB inzetten om boventalligheid in de toekomst te voorkomen en/of te beperken. Door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen kunnen onze medewerkers, waarvan de werkzaamheden mogelijk vervallen, van werk naar werk begeleid worden. Dat is in onze optiek goed werkgeverschap!

Nieuw beleid

Als gevolg van dit nieuwe beleid hebben wij op dit moment (op een algemene stagevacature na) geen actuele vacatures. We brengen de komende periode eerst alle (toekomstige) mogelijkheden in kaart voor onze medewerkers. Pas als er intern geen geschikte kandidaat is dan gaan we de externe arbeidsmarkt op. Ondertussen houden we natuurlijk ook rekening met een situatie waarin we weer op verschillende niveau’s gaan werven om onze projecten uit te kunnen voeren. Een open sollicitatie blijft dus meer dan welkom! We bekijken graag of er in de toekomst mogelijkheden voor jou zijn. En dat laten we je natuurlijk ook weten.

Prefered Suppliers

Voor onze centrales lenen we regelmatig technici in via onze zogenaamde Prefered Suppliers (inleen- en detacheringsbureaus). Zo zoeken we voor onze kolencentrale bijvoorbeeld regelmatig (Hoofd)Werktuigkundigen of inleenkrachten voor de onderhoudsafdeling (monteurs en technici). Indien je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden om op inleenbasis aan de slag te gaan bij onze kolen- of kerncentrale, naam dan even contact met mij op!