"Kansen krijgen en benutten, ook nu!"

Hans Meijer

Manager Nucleaire Veiligheid en Kwaliteitzorg Kerncentrale
Hans Meijer op Linkedin

Binnen onze afdeling beoordelen we of nucleaire werkzaamheden volgens de geldende regels en eigen afspraken worden uitgevoerd. We onderzoeken daarvoor documenten, bezoeken specifieke werkzaamheden en werkplekken, we praten met mensen die de werkzaamheden uitvoeren en we houden audits. Daarnaast geven we gevraagd én ongevraagd advies. Toen ik deze functie kreeg, dacht ik dat het behoorlijk technisch zou zijn. Het tegendeel is waar. Kernenergie is mensenwerk. Ik kom met alles en iedereen in aanraking.

Invloed uitoefenen

Naast sectormanager Nucleaire Veiligheid en Kwaliteitszorg ben ik ook Stralingsdeskundige. Ik ben in die functie verantwoordelijk voor de stralingsbescherming van iedereen op het terrein. Ik ben ook degene die de contacten onderhoudt met de toezichthoudende overheid. Tot slot ben ik één van de vertrouwenspersonen binnen de organisatie. Eigenlijk zijn het allemaal onafhankelijke functies buiten de lijn. Ik heb zo een goed overzicht over alles wat er in de organisatie gebeurt en kan bijsturen indien nodig.

 

Enorm leerzaam

EPZ is een uniek bedrijf. Natuurlijk, het is de enige kerncentrale in Nederland, maar het is ook uniek omdat je zoveel mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen. Ik had niet gedacht dat ik zolang bij EPZ zou blijven werken, maar het is nooit eentonig geworden. Ik ben begonnen als Technicus Chemie. Toen de Chef Chemie met pensioen ging, kon ik hem opvolgen. Dat was mijn eerste leidinggevende ervaring. Dat heb ik zo’n 6 jaar gedaan. Ik heb daar ontzettend veel geleerd, niet alleen technisch maar ook in het omgaan met en leiding geven aan collega’s. Daarna werd ik Chef van de afdeling Ondersteuning Bedrijfsvoering. Daar valt onder andere de Storingswerkgroep onder.

De rode draad

In 2007 heb ik een master gehaald aan de TU Delft en ik heb alle bedrijfsopleidingen gevolgd die het regelzaalpersoneel ook volgt. Ik ken het bedrijf dus door en door. Omdat ik betrokken wilde zijn bij het maken van  de strategische keuzes van ons bedrijf, heb ik gesolliciteerd naar m’n huidige functie. Rode draad in mijn loopbaan is: kansen krijgen en benutten om me te ontwikkelen. En die kansen zijn er nog steeds, ook nu nog en ook voor nieuwkomers! Als je graag wilt, kan je je ontwikkelen en hele leuke dingen doen. Bij EPZ staat continu verbeteren centraal. Ik probeer daaraan bij te dragen door het in de praktijk brengen van mijn persoonlijke missie: mensen helpen het beste in zichzelf naar boven te halen.

Extra dimensie

De secundaire arbeidsvoorwaarden bij EPZ zijn prima. Ik heb bijvoorbeeld voldoende vrije dagen. Wat ik belangrijker vind is dat ik fijn en interessant werk heb. Zo vind ik het mooi dat ik veel contacten buiten EPZ heb, met overheden, maar ook met de mensen van de World Association of Nuclear Operators (WANO), de wereldwijde koepelorganisatie waar alle commerciële kerncentrales lid van zijn. Ik reis veel en dat geeft een extra dimensie aan het werk. Maar, hoe internationaal m’n werk ook is, in Zeeland voel ik me het meest thuis. Overal dichtbij en toch veel rust en ruimte; ik vind het heerlijk om met m’n kop in de wind naar huis of naar het werk te fietsen.

Respect

Voor mij is de reactorkern het favoriete onderdeel van de centrale. Daar gebeurt het. Het ontstaan van radioactiviteit en het ontstaan van de energie waarmee we elektriciteit maken. Daar ligt ook de kern van het veiligheidsbewustzijn van EPZ en haar mensen. Respect voor de kern!