"Het is praten, praten, praten"

Jeroen van Gent

Chef Splijtstofwissel Kerncentrale
Jeroen van Gent op Linkedin

Ik ben Chef van de afdeling Splijtstofwissel. Deze afdeling bestaat uit twee takken van sport; het ene deel is belast met de voorbereiding van de jaarlijkse splijtstofwisselperiode, het andere deel coordineert al het onderhoud dat we tijdens bedrijf uitvoeren, het lopend onderhoud. Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden is het plannen van alle activiteiten die worden uitgevoerd. Als Chef Splijtstofwissel ben ik ook projectleider van de hele splijtstofwissel. Ik ben verantwoordelijk voor de planning, veiligheid, kwaliteit en het budget. Om dat voor elkaar te krijgen ben ik heel veel met mensen in gesprek. Ik moet zorgen dat mensen hun werk doen en kunnen doen. Het is eigenlijk praten, praten, praten.

Belangen en doelen

Uitgangspunt bij iedereen is dat we een goed voorbereide splijtstofwisselperiode hebben, dat het lopende onderhoud goed gepland en goed uitgevoerd wordt. Ik vind het mooi als we met elkaar dat doel bereiken en dat iedereen zijn eigen belangen en doelen er in terugziet. Dat kan soms wel eens spannend zijn. Eén van de succesfactoren van het coordineren van werkzaamheden, zowel voor de splijtstofwisselperiode als tijdens normaal bedrijf, is dat zaken op tijd gereed zijn; deadlines zijn heilig. Zo’n deadline kan bij iemand weleens helemaal niet uitkomen, maar daar gaan we dan over in gesprek. Ik probeer iedereen te laten zien waarom iets wel of niet kan of moet.

Nieuwe methode

In de negen jaar dat ik bij EPZ werk, heb ik een mooie carrière opgebouwd. Ik ben begonnen als Hoofdwerktuigkundige (HWTK), later senior HWTK, plaatsvervangend Wachtingenieur, Wachtingenieur en nu Chef Splijtstofwissel. Voorlopig heb ik het prima naar m’n zin in deze functie. Het werk biedt me nog voldoende uitdagingen en er zijn nog volop zaken om aan te pakken. Bij het lopend onderhoud zijn we bijvoorbeeld kortgeleden gestart met een nieuwe methode van het coordineren van het onderhoud, INPO AP928. Zo’n methode heeft tijd nodig om zich te zetten. Daar wil ik me hard voor maken.

Business in energy systems

Ik ben aan de TU Delft bezig met mijn master of business in energy systems. Die studie gaat over de energiewereld nu en in de toekomst. De energiemarkt is aan het veranderen van een gecentraliseerde omgeving, met enkele grote spelers, naar een gedecentraliseerde markt, waarin iedereen producent kan zijn. Om doelstellingen zoals bijvoorbeeld Kyoto te halen, moet de energiewereld veranderen. Kun je de opwarming van de aarde stoppen met duurzame energieopwekking? Hoe kan de energiewereld nu al inspelen op de toekomstige en veranderende energievoorziening. Hoe kun je de energievoorziening in de toekomst op een verantwoorde manier zekerstellen. Heel breed en reuze interessant.

Steeds veiliger

Veiligheid is bij EPZ het allerbelangrijkste. In de splijtstofwisselperiode zie je dat vooral terug in de planning. Steeds kijken we welke veiligheidssystemen er beschikbaar zijn. We hebben altijd koeling nodig en altijd moeten er voldoende veiligheidssystemen beschikbaar zijn. Daar moet je qua planning heel zorgvuldig mee omgaan. Verder geven we workshops aan de ongeveer 900 extra mensen die hier tijdens de splijtstofwisselperiode komen werken. Aan hen laten we zien hoe we hier met veiligheid omgaan. Ik vind het altijd erg leuk om met zo’n groep aan de slag te gaan en te discussiëren over veiligheid. En steeds leren wij ook weer van hen hoe we nog verder kunnen verbeteren, hoe we nog veiliger kunnen werken.

Managementskills ontwikkelen

EPZ kijkt altijd hoe je mensen verder kunt krijgen. Naast de bedrijfsopleidingen stimuleert EPZ het ontwikkelen van je managementskills en het ontwikkelen van jezelf. Dat is heel prettig.

Voorliefde

Ik ben bij EPZ komen werken uit voorliefde voor kernenergie en techniek. Het bijzondere aan kernenergie vind ik de compacte hoeveelheid energie die op zo’n bijzondere manier met het splitsen van atomen wordt vrijgemaakt. Ik besef steeds meer dat we niet meer kunnen bestaan zonder energie. Iedereen heeft een energiebehoefte, iedereen heeft recht op energieen daarin moeten we voorzien. Bij EPZ doen we dat op een veilige en CO2-vrije manier. Dat is alleen maar mooi.