Kerncentrale

Kernenergie is onmisbaar. Met onze kerncentrale maken we met 515 MW ruim de helft van onze totale productie. Zonder broeikasgassen. Zo wordt onze samenleving minder afhankelijk van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) en van schaarse duurzame productie zoals zonne-, wind- en waterkracht. De ‘brandstof’ uranium is er volop.

Veiligheid

De veiligheid van de kerncentrale staat op de eerste plaats. Wie hier werkt, wordt langdurig opgeleid en getraind, kan goed uit de voeten met procedures en houdt onder alle omstandigheden het hoofd koel.

Fascinerende techniek

De techniek is fascinerend. In de reactor worden uranium atomen gesplitst om warmte te produceren. Met die warmte maken we stoom die een turbine aandrijft, daarmee maken we elektriciteit.

Zorgvuldig

Heel Nederland (of beter: de hele wereld) kijkt mee over je schouder, want kernenergie staat volop in de belangstelling. Vaak word je om uitleg gevraagd, ook als je op een feestje bij vrienden bent. In je werk wordt uiterste zorgvuldigheid gevraagd, je krijgt te maken met VN-inspecties of controles van de Nederlandse overheid. Je moet goed tegen kritiek kunnen, maar dat ook zelf durven te geven.

Grootschalig onderhoud

Eén keer per jaar gaat de kerncentrale uit bedrijf. Tijdens de ‘stop’ wordt grootschalig onderhoud gepleegd en wordt een deel van de splijtstof in de reactor vervangen. Voor veel technici is dit de leukste periode van het jaar. Klussen die het hele jaar zijn voorbereid worden veilig, snel en efficiënt uitgevoerd. Het is hard werken maar de voldoening is groot als de centrale weer ‘aan het net gaat’. 

Wereldtop

De kerncentrale heeft een vergunning van de overheid tot 2034, mits zij tot de wereldtop blijft behoren. Werk aan de winkel! Iedere dag leveren we een topprestatie en daar gebruiken we graag jouw hulp voor.