Kolencentrale / Biomassa

Hoewel steenkool nog steeds een belangrijke brandstof is, maken we op steeds grotere schaal gebruik van alternatieve brandstoffen. Om onze stroom te ‘vergroenen’ en om zuinig met fossiele brandstoffen om te gaan. Als het lukt om volledig over te schakelen op biomassa kunnen 650.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Met 350 MW zijn we dan in één klap de grootste biomassaleverancier van ons land. De duurzame elektriciteitsproductie in Nederland zou in één keer met 20% stijgen van 11,8 TWh naar 14,1 TWh. De centrale wordt bovendien steeds schoner.

Biobrandstoffen

We verstoken industriële restgassen van een buurbedrijf. Dat voorkomt onnodig affakkelen en levert milieu- en energiewinst op. Biobrandstoffen nemen steeds meer de plaats van kolen in. Met het bijstoken van bijvoorbeeld maïsoverschotten, cacaodoppen en hout wekken we duurzame energie op. We worden daardoor minder afhankelijk van steenkool en beperken de uitstoot van extra broeikasgassen. Bovendien passen we deze overbodige agrarische reststoffen nuttig toe.

Geavanceerde techniek

Technisch gesproken een erg interessante ontwikkeling. De kolencentrale is uitgerust met geavanceerde rand-installaties om gassen en secundaire brandstoffen te kunnen meestoken. Het kost soms heel wat hoofdbrekens om dit efficiënt en economisch te doen. Verder is onze kolencentrale uitgerust met heel veel milieutechnologie. Installaties die continu worden verbeterd en in uitstekende staat van onderhoud verkeren.