Wind

Het waait vaak en hard in Zeeland. Dat EPZ een windpark heeft zal niemand verbazen. De bediening van de zeven turbines vindt plaats vanuit de regelzaal van de kolencentrale. Zijn er storingen, dan hangt achter de deur een klimtuigje…. Nou nee. We hebben een onderhoudscontract met een speciaal bedrijf.

Zeven Windmolens

In verhouding leveren we met maar een paar molens toch veel stroom; het zijn forse knapen. In totaal leveren de zeven windmolens 55.000 MegaWattuur (MWh) groene energie per jaar, genoeg om twintigduizend huishoudens van stroom te voorzien. Bovendien vermijden we de uitstoot van 25.000 ton CO2. De kleinste windmolen heeft een vermogen van 0,75 MW, de grootste hebben een vermogen van 6,15 MW.