Opleiden en ontwikkelen

EPZ heeft een duidelijke visie op de toekomst en het werken bij ons bedrijf. Wij bieden een bedrijf met collega’s die zich samen blijven ontwikkelen. Die zich voortdurend aanpassen aan een veranderende omgeving:

  • Concurreren op een liberale markt
  • Aanpassen aan maatschappelijke veranderingen
  • Veiligere installaties
  • Betere rendementen bij lagere emissies
  • Zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Investeren in onze mensen

Zoals we investeren in nieuwe technologie en in de kwaliteit van de installaties, zo investeren we ook in onszelf. We stimuleren en vergoeden het volgen van relevante strategisch belangrijke interne en externe opleidingen of loopbaantrajecten. We maken veel werk van onze persoonlijke ontwikkeling waarbij de focus op veiligheidsgedrag en cultuur een belangrijke plaats in neemt.

Ervaring opdoen in verschillende functies

EPZ geeft je de mogelijkheid om in je rol te groeien en van baan te switchen binnen het bedrijf. We houden er rekening mee dat je interesses en vaardigheden ontwikkelt die misschien op andere plekken beter tot hun recht komen. Job-hoppen binnen het bedrijf is iets dat we aanmoedigen. De toekomst van EPZ maken we samen. Wie mee wil werken aan een beter EPZ kan rekenen op technische, economische en organisatorische uitdagingen. Opleidingen zijn een investering in veiligheid en mensen. Het hoogwaardige technische karakter van ons bedrijf vraagt om het permanent scholen van onze collega’s. Dat is goed voor de kennis van medewerkers en dus ook voor ons bedrijf.

In- en externe opleidingen

Wij geven alleen al aan externe opleidingen jaarlijks een bedrag uit van bijna twee miljoen euro! Met deze investeringen in onze mensen laten we zien hoe belangrijk we kennis en veiligheid vinden. Anderzijds laat het zien dat we ook veel van onze mensen verwachten om die kennis en competenties ook in de praktijk te brengen. Dat is exclusief het uitgebreide pakket interne opleidingen. Want ook intern wordt er heel wat getraind en geschoold. Voor we je de verantwoordelijkheid voor de kern- of de kolencentrale geven, volg je intensieve opleidingen waaronder simulatortrainingen in Duitsland. Daar wordt je in een één op één kopie van onze twee centrales door de wol geverfd in de bediening. Ook krijg je daar te maken met het oefenen van tal van onverwachte (technische) uitdagingen.  Wie al enige tijd bij ons werkt, kan vervolgopleidingen gaan doen of vakspecialisaties. Op die manier raak je nooit uitgekeken op je werk en kun je altijd iets nieuws gaan doen.